PSK
     STANDARDISOINTI

Standardien asiahakemisto

Takaisin etusivulle

 


HANKINTA

Yleistä

PSK 2620 f/e     Teollisuuden kone- ja laitoshankinnat. Tekniset asiakirjat. Ryhmittely. Käsitteet ja määritelmät. Purchase of industrial machinery and plant. Technical documents. Grouping, terms and definitions.  29 s. 97

PSK 2621 f/e     Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Tekniset suunnitteluperusteet. Purchase of Industrial Machinery and Plant. Technical Bases of Design. 10 s. 2005

PSK 7101 f/e     Tehdasosastojen nimeäminen. Metsäteollisuus. Naming of Mill Departments. Forest Industry. 8 s. 98

Sopimukset

PSK 2601 f/e      Teollisuuden laitteet ja asennus. Hankinta-asiakirjat. Machines and installation work in industry. Delivery documents. 3. p. 3 s. 97

PSK 2601-1 f/e   Yleiset sopimusehdot. General contract conditions. 2. p. 14 s. 96

PSK 2601-6       Yleiset sopimusehdot. Tavara; kone, laite ja komponentti. 5 s. 99

PSK 5910          Elektronisen suunnitteluaineiston siirto. Siirtosopimuksen laadinta. 7 s. 91

PSK 7901 f/e     Teollisuuden kunnossapito. Palvelusopimus. Maintenance in Industry. Service Agreement. 1 s. 2001

PSK 7902 f/e     Teollisuuden suunnittelu. Sopimusmalli. Design in Industry. Design Contract Model. 2 s. 2005

Tekniset erittelyt

PSK 2601-3 f/e   Kone- ja laitetekniset perustiedot. Basic machine and equipment data. 9 s. 95

PSK 2631 f/e      Teollisuuden putkistot. Hankinta. Teknisen erittelyn malli. Industrial Piping. Procurement. Model of Technical Specification. 37 s. 2005

PSK 6101          Lauhteen-/vedenpoistin. Tekninen erittely. 2 s . 92

PSK 6102          Lauhde-/vesisihti. Tekninen erittely. 2 s. 92

PSK 6103          Paineilmakompressori. Tekninen erittely. 3 s. 92

PSK 6104          Putkistotasain. Tekninen erittely. 3 s. 92

PSK 6105          Murtolevy. Tekninen erittely. 2 s. 92

PSK 6106          Varoventtiili. Tekninen erittely. 5 s. 92

Asennusjärjestelyt

PSK 2601-2 f/e   Asennustyömaan yleisohjeet. General conditions for erection site. 5 s. 95

PSK 2601-5 f/e   Asennusjärjestelysopimus. Installation work agreement. 5 s. 95

Asiakirjojen luovutus

PSK 2601-4       Teknisten asiakirjojen luovutussopimus. 12 s. 97

Toimitusten valvonta

PSK 2910 f/e     Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Asennusvalvonta. Tarkastuskohteet. Purchase of Machinery and Equipment for Industrial Purposes. Installation Supervision. Objects of Inspection. 2 s. 24 liitettä 2000

PSK 5704 f/e     Kunnonvalvonta. Värähtelymittaus. Vastaanottotarkastus ja tärinärasitusrajat. Condition Monitoring. Vibration measurement. Acceptance Test and Vibration Severity Limits.  6. p. 9 s. 2002

PSK 7702          Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Käyttöönottotarkastus ja koneluokat. 3 s. 2001

Sivun alkuun

Tarkastus

PSK 6202 f/e     Prosessiteollisuuden kuntokartoitus. Condition Audit In Process Industry. 24 s. 2003

Putkistojen ja säiliöiden hankinta

PSK 2630 f/e     Teollisuuden putkistot. Hankinta. Tarjouspyyntömalli. Industrial Piping. Procurement. Model of Enquiry. 12 s. 2007

PSK 2631 f/e     Teollisuuden putkistot. Hankinta. Teknisen erittelyn malli. Industrial Piping. Procurement. Model of Technical Specification. 37 s. 2005

PSK 4905          Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Vaarallisten kemikaalien teollinen   käsittely ja varastointi. Yhteenveto säädöksistä. 12 s. 97

PSK 4906          Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Öljylämmityslaitteistot. Yhteenveto   säädöksistä. 2. p. 9 s. 2002

PSK 4907          Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Maakaasu ja nestekaasu. Yhteenveto säädöksistä. 2. p. 10 s. 2002

PSK 4911          Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Käsitteet ja määritelmät. 19 s. 2002

PSK 4912          Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Painelaitteet. Painesäiliöt. 9 s. 2002

PSK 4913          Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Painelaitteet. Putkistot. 8 s. 2002

PSK 4914          Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Painelaitteet. Paineenalaiset lisälaitteet ja varolaitteet. 7 s. 2002

PSK 4915          Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Painelaitteet. Suunnittelu, valmistus ja tarkastus. 6 s. 2002

PSK 4916          Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Painelaitteet. Asiakirjat. 8 s. 2002

PSK 8201 f/e     Ultrakorkea paine putkistossa. Suunnittelu, hankinta, asennus ja käyttö. Ultra High Pressure in Piping. Design, Procurement, Installation and Operation. 11 s. 2007

Koneiden ja laitteiden hankinta

PSK 5401          Tiivistenestejärjestelmät. Hankinta. 9 s. 89

PSK 5501          Keskusvoitelujärjestelmät. Hankinta. 12 s. 89

PSK 5714          Kunnonvalvonta. Värähtelyvalvonnan huomioon otto konehankinnassa. 4 s. 98

PSK 6701 f/e     Hydraulinesteen valinta ja hankinta. Selection and Procurement of Hydraulic Fluids. 2. painos/edition 11 s. 2006

PSK 6702 f/e     Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Suunnittelun lähtökohdat. Design and Procurement of Industrial Fluid Power Systems. Design Basis. 6 s. 2006

PSK 6703 f/e     Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Hydraulijärjestelmän sijoitus. Design and Procurement of Industrial Fluid Power Systems. Placement. 3 s. 2006

PSK 6704 f/e     Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Järjestelmän perussuunnittelu. Design and Procurement of Industrial Fluid Power Systems. Basic Engineering of System. 7 s. 2006

PSK 6705 f/e     Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Järjestelmän komponentit. Design and Procurement of Industrial Fluid Power Systems. System Components. 16 s. 2006

PSK 6706 f/e     Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Putkistot ja letkustot. Design and Procurement of Industrial Fluid Power Systems. Pipelines and Hose Assemblies. 10 s. 2006

PSK 6707 f/e     Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Järjestelmän kunnossapidettävyys. Design and Procurement of Industrial Fluid Power Systems. System Maintainability. 18 s. 2006

PSK 6708 f/e     Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Dokumentointi ja ohjeet. Design and Procurement of Industrial Fluid Power Systems. Documentation and Instructions. 11 s. 2006

PSK 6709 f/e     Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Käyttöönotto. Design and Procurement of Industrial Fluid Power Systems. Commissioning. 6 s. 2006

PSK 6710 f/e     Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Hankinta-asiakirjat. Design and Procurement of Industrial Fluid Power Systems. Procurement Documents. 2 s. 2006

PSK-Käsikirja 1  Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Design and Procurement of Industrial Fluid Power Systems 
1. painos/edition (sisältää standardit PSK 6701...PSK 6710) 2006 

Sähkölaitteiden hankinta

PSK 1801 f/e     Prosessiteollisuuden jakokeskus. Swichgear and Controlgear Assembly for Process Industry 3. p. 39 s. 2000

PSK 8101 f/e     Saattolämmitykset. Sähkösaattojen hankinta. Heat Tracing. Procurement of Electrical Heat. 61 s. 2003

Sivun alkuun

Automaation hankinta

PSK 3301 f/e     Instrumentointi. Suunnittelu, hankinta- ja asennusvastuun jako. Instrumentation. Share of the responsibility for design, purchase and  installation.  9 s. 2004

PSK 4601 f/e     Automaation hankinta. Yleiset periaatteet, käsitteet ja määritelmät. Procurement of Manufacturing Execution System. 2. p. 24 s. 96

PSK 4602          Automaation hankinta. Prosessinohjausjärjestelmä. 11 s. 96

PSK 4603          Automaation hankinta. Instrumentointi. 10 s. 96

PSK 4604          Tuotannonohjausjärjestelmän hankinta. 12 s. 99

Pintakäsittelyn hankinta

PSK 2701 f/e     Metallirakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä.  Hankinta-asiakirjat. Corrosion Protection of Metal Constructions by Means of Protective Paint Systems. Procurement Documents. 2. p. 3 s. 2003 

PSK 2702 f/e     Kuumasinkittyjen teräsrakenteiden hankinta ja maalaus. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle. Procurement and Painting of Hot Dip Galvanized Steel Constructions. Recommendation for Use in the Process Industry. 26 s. 2004

PSK 2703 f/e     Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle. Surface Treatment of Concrete Floors. Recommendation for Use in the Process Industry. 41 s. 2. painos. 2005

PSK 2704 f/e     Metallirakenteiden suojaus orgaanisilla pinnoitteilla. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle. Protection of Metal Structures by Means of Organic Linings. Recommendation for use in the Process Industry. 28 s. 2002.

Muut hankinnat

PSK 3701 f/e     Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Hankinta. Insulation of Pipes, Vessels and Equipment. Procurement. 6 s. 2005

PSK 4101 f/e     Melun hallinta teollisuuden laitehankinnoissa. Noise Control in Industrial Equipment Purchases. 25 s. 2005

PSK 4701 f/e     Työskentelytasot, kulkutiet, portaat ja tikkaat. hankinta. Working platforms, gangways, stairs and ladders. Purchase. 15 s. 2. p. 2004

PSK 6202 f/e      Prosessiteollisuuden kuntokartoitus. Condition Audit In Process Industry. 24 s. 2003

PSK 6301          Teollisuuden lujitemuovituotteet. Hankintamäärittelyt

PSK 6701          Hydraulinesteen valinta ja hankinta. 10 s. 97

PSK 7202 f/e     Teollisuuden voiteluaineet. Ryhmittely, käyttö ja ominaisuudet. 29 s. 2006
Industrial Lubricants. Classification, Applications and Properties. 29 p. 2006

Liite 1 Nimiketekstin hierarkia Appendix 1 Item Text Hierarchy
Liite 2 Teollisuusvoiteluöljyt Appendix 2 Industrial Lubricating Oils
Liite 3 Teollisuusvoitelurasvat Appendix 3 Industrial Lubricating Greases
Liite 4 Ajoneuvovoiteluöljyt Appendix 4 Automotive Lubricating Oils
Liite 5 Ajoneuvovoitelurasvat Appendix 5 Automotive Lubricating Greases

PSK 7301          Putkiston kannatus. Kannakkeiden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen. 2 s. 2005

TIEDONSIIRTO

PSK 5822 f/e    XML-tiedonsiirto. Otsikkotaulujen metadatan XML-formaatti. XML Data Transmission. XML Format of Title Blocks. 13 s. 2004

PSK 5851 f/e    Tehdassuunnitteluasiakirjat. Rasterimuotoiset piirustukset. Plant Design Documents. Raster Drawings. 4 s. 2003

PSK 5852 f/e    Tehdassuunnitteluasiakirjat. PDF-dokumentin luonti. Plant Design Documents. Instructions for Creating PDF Document. 10 s. 2005

PSK 5901         Elektronisen suunnitteluaineiston siirto. Johdanto. 4 s. 91

PSK 5910         Elektronisen suunnitteluaineiston siirto. Siirtosopimuksen laadinta. 7 s. 91

PSK 5920         Elektronisen suunnitteluaineiston siirto. CAD -järjestelmien grafiikkatiedostojen ja ominaisuuksien käyttö tiedonsiirrossa. 9 s. 91

PSK 5930         Elektronisen suunnitteluaineiston siirto. Numeeristen, aakkosnumeeristen ja aakkosellisten tietoelementtien esitysmuodot. Peruskäsitteet ja esitystavat. 6 s. 97

PSK 5940         Elektronisen suunnitteluaineiston siirto. Sanomien muodostaminen suunnittelu-/käyttöalueittain. 11 s. 91

PSK 5941 f/e    Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Elektronisen aineiston siirto. Kone- ja laitetiedot. Purchase of machinery and equipment for industry. Interchange of electronic documentation. Machine and equipment data.  2. p. 18 s. 97

PSK 5950         Elektronisen suunnitteluaineiston siirto. Graafisten symbolien attribuutit. 3 s. 91

PSK 5960 f/e    XML-tiedonsiirto. Tietoelementtien ja attribuuttien nimeämisohje. XML Data Transmission. Nomination Guidelines of Data Elements and Attributes. 7 s. 2003

PSK 5961 f/e    XML-tiedonsiirto. Käsitteet ja määritelmät. XML Data Transmission. Terms and Definitions. 5 s. 2004.

PSK 5962 f/e    XML-tiedonsiirto. Kantaluokat ja tiedonsiirtomalli. XML Data Transmission. Base Classes and Data Transfer Model. 
2. painos/edition 21 s. 2006

PSK 5963 f/e    XML-tiedonsiirto. Automaation luokat ja alaluokkien kuvaukset. XML Data Transmission. Description of Automation Main and Subclasses. 28 s. 2004

PSK 5964 f/e    XML-tiedonsiirto. Sähköjärjestelmän luokat ja alaluokkien kuvaukset. XML Data Transmission. Description of Main and Subclasses for Electrical System. 8 s. 2005

PSK 5965 f/e    XML-tiedonsiirto. Laitteiden luokat ja alaluokat. XML Data Transmission. Equipment Classes and Subclasses. 2 s. 2005

PSK 5967 f/e    XML-tiedonsiirto. Putkistotiedon rakenne. XML Data Transmission. Structure of Piping Information. 47 s. 2006

PSK 5970 f/e    XML-tiedonsiirto. Tapauksen kuvaus. XML Data Transmission. Description of a Case. 6 s. 2004

PSK 5980 f/e    XML-tiedonsiirto. Tietoelementtiluettelo. XML Data Transmission. Data Element Dictionary. 8 s. 2006

PSK 7401 f/e     Investointiprojekti. Sähköistys- ja automaatioprojektin elektroninen linkki (SAPEL). Investment Project. Electronic Link for Electrification and Automation Project. 18 s. 99

Sivun alkuun

SUUNNITTELU

Yleistä

PSK 2621 f/e     Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Tekniset suunnitteluperusteet. Purchase of Industrial Machinery and Plant. Technical Bases of Design. 10 s. 2005

PSK 6001          Teollisuuskoneiden ja -laitteiden elintarvikelaatu. 14 s. 92

PSK 7503          Suunnittelun tunnusluvut. 15 s. 2002

PSK 7902 f/e     Teollisuuden suunnittelu. Sopimusmalli. Design in Industry. Design Contract Model. 2 s. 2005

Nimikkeet ja merkinnät

PSK 0901          Virtaavien aineiden nimet, lyhenteet ja lyhenteiden muodostaminen. 4. p. 14 s. 2001

PSK 0902          Merkintä turvallisuuden, käytön ja kunnossapidon kannalta teollisuudessa. 3 s. 2007

PSK 6501          Teollisuuden tavaroiden nimikeohjeet 14 s. 96. Menettelyohje

Piirustus- ja suunnitteluohjeet

PSK 0901          Virtaavien aineiden nimet, lyhenteet ja lyhenteiden muodostaminen. 4. p. 14 s. 2001

PSK 2005          Kaapelireittien suunnittelu. 6 s. 2004

PSK 2620 f/e     Teollisuuden kone- ja laitoshankinnat. Tekniset asiakirjat. Ryhmittely. Käsitteet ja määritelmät. Purchase of industrial machinery and plant. Technical documents. Grouping, terms and definitions.  29 s. 97

PSK 5801 f/e     Putkistopiirustukset. Putkireittipiirustus. Pipe drawings. Pipe route drawing. 2. p. 7 s. 2003

PSK 5802 f/e     Putkistopiirustukset. Taso- ja leikkauspiirustus. Pipe drawings. Plan and section drawing. 2. p. 7 s. 2003

PSK 5803          Putkistopiirustukset. Isometrinen piirustus. 3. p. 9 s. 2003

PSK 5804          Tehdassuunnitteluasiakirjat. Aluekartta. 2. p. 5 s. 2002

PSK 5805          Tehdassuunnitteluasiakirjat. Tehdassijoituspiirustus. 2. p. 5 s.2002

PSK 5806          Tehdassuunnitteluasiakirjat. Laitesijoituspiirustus. 2. p. 7 s. 2002

PSK 5807          Tehdassuunnitteluasiakirjat. Koneiden ja laitteiden asennuspiirustus. 6 s. 97

PSK 5808          Tehdassuunnitteluasiakirjat. Laitteiden ja metallirakenteiden mittapiirustus. 9 s. 2000

PSK 5821 f/e     Prosessikaavioiden ja sijaintia kuvaavien piirustusten laadinta CAD-järjestelmillä. Plant design documents. Instructions for preparation of process diagrams and layouts with CAD systems. 3. p. 25 s. 99

PSK 5822 f/e     XML-tiedonsiirto. Otsikkotaulujen metadatan XML-formaatti. XML Data Transmission. XML Format of Title Blocks. 13 s. 2004

PSK 5831          Tehdassuunnitteluasiakirjat. Prosessikaavioiden ja sijaintia kuvaavien piirustusten laadinta MicroStation -järjestelmällä sekä tiedonsiirto MicroStationin ja muiden järjestelmien välillä. 3. p. 11 s. 2000

PSK 5832 f/e     Tehdassuunnitteluasiakirjat. Prosessikaavioiden ja sijaintia kuvaavien piirustusten laadinta MicroStation- ja AutoCAD-järjestelmillä sekä tiedonsiirto MicroStationin, AutoCADin ja muiden järjestelmien välillä. Plant Design Design Documents. Instruction for Preparation of Process Diagrams and Layouts with MicroStation and AutoCAD Systems and Data Transmission between MicroStation, AutoCAD and Other Systems. 18 s. 2003

PSK 5841 f/e     Tehdassuunnitteluasiakirjat. Prosessikaavioiden ja sijaintia kuvaavien piirustusten laadinta AutoCAD -järjestelmällä sekä tiedonsiirto AutoCADin ja muiden järjestelmien välillä. Plant Design Documents. Instructions for Preparation of Process Diagrams and Layouts with AutoCAD System, and Data transmission between AutoCAD and other Systems. 3. p. 17 s. 2000

PSK 5842 f/e     Tehdassuunnitteluasiakirjat. Prosessikaavioiden ja sijaintia kuvaavien piirustusten laadinta AutoCAD 2000 -järjestelmällä sekä tiedonsiirto AutoCAD 2000 ja muiden järjestelmien välillä. Plant Design Documents. Instructions for Preparation of Process Diagrams and Layouts with AutoCAD2000 System, and Data transmission between AutoCAD2000 and Other Systems. 15 s. 2000

PSK 5851 f/e     Tehdassuunnitteluasiakirjat. Rasterimuotoiset piirustukset. Plant Design Documents. Raster Drawings. 4 s. 2003

PSK 5852 f/e     Tehdassuunnitteluasiakirjat. PDF-dokumentin luonti. Plant Design Documents. Instructions for Creating PDF Document. 10 s. 2005

PSK 7601          Maanalaiset putket, kaapelit ja rakenteet. 5 s. 99

PSK 8201 f/e     Ultrakorkea paine putkistossa. Suunnittelu, hankinta, asennus ja käyttö. Ultra High Pressure in Piping. Design, Procurement, Installation and Operation. 11 s. 2007

Kaavio- ja piirrosmerkit

PSK 3601 f/e     Prosessiteollisuuden virtauskaavioiden piirrosmerkit. 2. painos 39 s. 2007
Graphical Symbols of Flow Diagrams for Process Industry. 2nd edition 39 s. 2007

Turvallisuus

PSK 6801          Teollisuusyrityksen toimintasuunnitelma onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. 9 s. 97

Sivun alkuun

KONETEKNIIKKA

Asennusohjeet

PSK 8301 f/e Akselin linjaus. Shaft Alignment

Korroosionesto

PSK 2701 f/e     Metallirakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä.  Hankinta-asiakirjat. Corrosion Protection of Metal Constructions by Means of Protective Paint Systems. Procurement Documents. 2. p. 3 s. 2003 

PSK 2702 f/e     Kuumasinkittyjen teräsrakenteiden hankinta ja maalaus. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle. Procurement and Painting of Hot Dip Galvanized Steel Constructions. Recommendation for Use in the Process Industry. 26 s. 2004

PSK 2704 f/e     Metallirakenteiden suojaus orgaanisilla pinnoitteilla. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle. Protection of Metal Structures by Means of Organic Linings. Recommendation for use in the Process Industry. 28 s. 2002.

Tiivisteet

PSK 1001          Teollisuuden liukurengastiivisteiden valintaperusteet. Pyörivät laitteet. 11 s. 2007

PSK 1008          Tiivisteet. Tiivistelevyt. PTFE-tiivisteet.

PSK 1009          Tiivisteet. Tiivistelevyt. PVC-tiivisteet. 1 s. 77

PSK 1013          Punostiivisteet pyöriville akseleille. Grafiittipunostiiviste. 1 s. 93

PSK 1014          Punostiivisteet pyöriville akseleille. Grafitioitu PTFE-punostiiviste. 1 s. 93

PSK 1015          Punostiivisteet pyöriville akseleille. PTFE-tiiviste. 1 s. 93

PSK 1016          Punostiivisteet pyöriville akseleille. Hiilikuitutiiviste. 1 s. 93

PSK 1017          Punostiivisteet venttiilikaroille. Aramidkuitutiiviste. 1 s. 93

PSK 1018          Punostiivisteet venttiilikaroille. Grafiitti-punostiiviste. 1 s. 93

PSK 1019          Punostiivisteet venttiilikaroille. Hiilikuitutiiviste. 1 s. 93

PSK 1023          Tiivistelevyt. Kumisidosteinen levytiiviste hapoille. 2 s. 93

PSK 1024          Punostiivisteet pyöriville akseleille. Luonnonkuitupunostiiviste. 1 s. 93

PSK 6401          Teollisuuden putkistot ja laitteet. Asbestiton laippa- ja tasotiivistäminen. 2. p. 13 s. 96

Sivun alkuun

PUTKISTOT

Putkistot. Yleisohjeet

PSK 2401 f/e     Putkiston virtausnopeudet. Flow velocities in piping. 8 s. 2009.

PSK 0901          Virtaavien aineiden nimet, lyhenteet ja lyhenteiden muodostaminen. 4. p. 14 s. 2001

PSK 7601          Maanalaiset putket, kaapelit ja rakenteet. 5 s. 99

Hitsattavat putkenosat

PSK 7801 f/e     Hitsausyhteet. Yhde 16Mo3. Kevyt rakenne. DN 6…40. Weldable Branch Couplings. Branch Coupling 16Mo3. Light Construction. DN 6...40. 4 s. 99

PSK 7802 f/e     Hitsausyhteet. Yhde 16Mo3. Raskas rakenne. DN 6…40. Weldable Branch Couplings. Branch Coupling 16Mo3. Heavy Construction. DN 6...40. 4 s. 99

PSK 7803 f/e     Hitsausyhteet. Yhde 10CrMo9-10. Normaali rakenne. DN 6…40. Weldable Branch Couplings. Branch Coupling 10CrMo9-10. Normal Construction. DN 6...40. 4 s. 99

PSK 7804 f/e     Hitsausyhteet. Yhde 16Mo3. Kevyt rakenne. DN 50... 125. Weldable Branch Couplings. Branch Coupling 16Mo3. Light Construction. DN 50...125. 4 s. 2000

PSK 7805 f/e     Hitsausyhteet. Yhde 16Mo3. Raskas rakenne. DN 50... 125. Weldable Branch Couplings. Branch Coupling 16Mo3. Heavy Construction. DN 50...125. 4 s. 2000

PSK 7806 f/e     Hitsausyhteet. Yhde 10CrMo9-10. Normaali rakenne. DN 50... 125. Weldable Branch Couplings. Branch Coupling 10CrMo9-10. Normal Construction. DN 50...125. 4 s. 2000

PSK 7807 f/e     Hitsausyhteet. Veden näytteenottoyhde. Weldable Branch Couplings. Water Sample Probe. 4 s. 2001

PSK 7808 f/e     Hitsausyhteet. Kylläisen höyryn näytteenottoyhde. Weldable Branch Couplings. Saturated Steam Sample Probe.  6 s. 2001

PSK 7809 f/e     Hitsausyhteet. Tulistetun höyryn näytteenottoyhde. Weldable Branch Couplings. Superheated Steam Sample Probe.  7 s. 2001

PSK 7811 f/e     Hitsausyhteet. Kiinnitysyhde. Weldable Branch Couplings. Fixing Coupling. 4 s. 2000

PSK 8201 f/e     Ultrakorkea paine putkistossa. Suunnittelu, hankinta, asennus ja käyttö. Ultra High Pressure in Piping. Design, Procurement, Installation and Operation. 11 s. 2007

Venttiilit

PSK 0201          Venttiilit. Valinta ja käyttösuositus. 2. p. 7s.  92

Liittimet

PSK 6601          Pikaliittimet. Valinta ja käyttö. 8 s. 96

Putkistojen merkintä

PSK 0901          Virtaavien aineiden nimet, lyhenteet ja lyhenteiden muodostaminen. 4. p. 14 s. 2001

Putkikannakkeet. Yleisohjeet

PSK 7301          Putkiston kannatus. Kannakkeiden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen. Pipe Supporting. Verification of the Comformity of Supports. 2 s. 2005

Muoviputket

PSK 6350 f/e      Polyeteeni- ja polypropeenimuoviputkien puskuhitsaus. Butt-fusion of Polyethylene and Polypropylene Plastic Pipes. 13 s. 2007

Sivun alkuun

SÄILIÖT JA PROSESSILAITTEET

Lujitemuovirakenteet

PSK 6301 f/e     Teollisuuden lujitemuovituotteet. Hankintamäärittelyt. Industrial fibre-reinforced plastic products. Purchase specification.11 s. 2. painos. 2004

Säiliöt

PSK 3101          Maanpäällinen lieriömäinen avoin teräksinen säiliö. Päämitat, toleranssit ja mittausohjeet. 2. p. 9 s. 90

Painelaitteet

PSK 4911          Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Käsitteet ja määritelmät. 19 s. 2002

PSK 4912          Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Painelaitteet. Painesäiliöt. 9 s. 2002

PSK 4913          Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Painelaitteet. Putkistot. 8 s. 2002

PSK 4914          Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Painelaitteet. Paineenalaiset lisälaitteet ja varolaitteet. 7 s. 2002

PSK 4915          Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Painelaitteet. Suunnittelu, valmistus ja tarkastus. 6 s. 2002

PSK 4916          Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Painelaitteet. Asiakirjat. 8 s. 2002

PSK 4917          Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Painelaitteet. Asiakirjamallit. 6 s. 2007

SÄHKÖTEKNIIKKA

Yleiset sähkötekniset vaatimukset

PSK 7401 f/e     Investointiprojekti. Sähköistys- ja automaatioprojektin elektroninen linkki (SAPEL). Investment Project. Electronic Link for Electrification and Automation Project. 18 s. 99

Sähkötilat ja jakokeskukset

PSK 1801 f/e     Prosessiteollisuuden jakokeskus. Swichgear and Controlgear Assembly for Process Industry 3. p. 39 s. 2000 

PSK 2001          Teollisuusmuuntajatila. 2. p. 7 s. 2002

PSK 2002          Sähkötilat enintään 1000 V. 2. p. 11 s. 2002

Kaapelit

PSK 2005          Kaapelireittien suunnittelu. 6 s. 2004

PSK 7601          Maanalaiset putket, kaapelit ja rakenteet. 5 s. 99

Pienjänniteasennukset

PSK 8101 f/e     Saattolämmitykset. Sähkösaattojen hankinta. Heat Tracing. Procurement of Electrical Heat. 61 s. 2003

Sivun alkuun

AUTOMAATIOTEKNIIKKA

Yleistä

PSK 4601 f/e     Automaation hankinta. Yleiset periaatteet, käsitteet ja määritelmät. Procurement of Manufacturing Execution System. 2. p. 24 s. 96

PSK 4602          Automaation hankinta. Prosessinohjausjärjestelmä. 11 s. 96

PSK 4603          Automaation hankinta. Instrumentointi. 10 s. 96

PSK 4604          Tuotannonohjausjärjestelmän hankinta. 12 s. 99

Piirrosmerkit

PSK 3601 f/e     Prosessiteollisuuden virtauskaavioiden piirrosmerkit. 2. painos 39 s. 2007
Graphical Symbols of Flow Diagrams for Process Industry. 2nd edition 39 p. 2007

Tunnukset. Numerointi. Merkitseminen

PSK 3601 f/e     Prosessiteollisuuden virtauskaavioiden piirrosmerkit. 2. painos 39 s. 2007
Graphical Symbols of Flow Diagrams for Process Industry. 2nd edition 39 p. 2007

Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset

PSK 5201 f/e     Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. Yleiset periaatteet. Instrumentation Hook-up Drawings. General Principles. 2. p.  3 s. 2003

PSK 5202 f/e     Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. Virtausmittaukset. Instrumentation Hook-up Drawings. Flow Measurements. 2. p. 31 s. 2003

PSK 5203 f/e     Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. Pinnanmittaukset. Instrumentation Hook-up Drawings.Level Measurements. 2. p. 38 s. 2003

PSK 5204 f/e     Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. Paineenmittaukset. Instrumentation Hook-up Drawings. Pressure Measurements. 2. p.  29 s. 2003

PSK 5205 f/e     Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. Lämpötilanmittaukset. Instrumentation Hook-up Drawings. Temperature Measurements. 2 p. 22 s. 2003 

PSK 5206 f/e     Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. Analyysimittaukset ja erikoismittaukset. Instrumentation Hook-up Drawings. Analyse Measurements and Spescial Measurements. 2. p. 40 s. 2003

PSK 5207 f/e     Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. Venttiilit. Instrumentation Hook-up Drawings. Valves. 2. p. 20 s. 2003

PSK 5208 f/e     Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. Asennustarvikkeet. Instrumentation Hook-up Drawings. Installation Materials. 2. p. 9 s. 2003

PSK 5209 f/e     Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. Kotelot ja apulaitteet. Instrumentation Hook-up Drawings. Boxes and Auxiliary Devices. 2. p. 7 s. 2003

PSK 5210 f/e     Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. Kaapelit. Instrumentation Hook-up Drawings. Cables. 18 s. 2003

Sivun alkuun

RAKENNUSTEKNIIKKA

Yleistä

PSK 2703 f/e     Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle. Surface Treatment of Concrete Floors. Recommendation for Use in the Process Industry. 41 s. 2. painos. 2005

Lattiakanavat ja kannet

PSK 5601          Lattiakanaalit. 8 s. 90

PSK 5602          Lattiakanaalien kannet. 4 s. 90

Työskentelytasot, kulkutiet, portaat ja tikkaat

PSK 4701 f/e     Työskentelytasot, kulkutiet, portaat ja tikkaat. hankinta. Working platforms, gangways, stairs and ladders. Purchase. 15 s. 2. p. 2004

HYDRAULIIKKA JA VOITELU 

PSK 6701 f/e     Hydraulinesteen valinta ja hankinta. Selection and Procurement of Hydraulic Fluids. 2. painos/edition 11 s. 2006

PSK 6702 f/e     Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Suunnittelun lähtökohdat. Design and Procurement of Industrial Fluid Power Systems. Design Basis. 6 s. 2006

PSK 6703 f/e     Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Hydraulijärjestelmän sijoitus. Design and Procurement of Industrial Fluid Power Systems. Placement. 3 s. 2006

PSK 6704 f/e     Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Järjestelmän perussuunnittelu. Design and Procurement of Industrial Fluid Power Systems. Basic Engineering of System. 7 s. 2006

PSK 6705 f/e     Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Järjestelmän komponentit. Design and Procurement of Industrial Fluid Power Systems. System Components. 16 s. 2006

PSK 6706 f/e     Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Putkistot ja letkustot. Design and Procurement of Industrial Fluid Power Systems. Pipelines and Hose Assemblies. 10 s. 2006

PSK 6707 f/e     Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Järjestelmän kunnossapidettävyys. Design and Procurement of Industrial Fluid Power Systems. System Maintainability. 18 s. 2006

PSK 6708 f/e     Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Dokumentointi ja ohjeet. Design and Procurement of Industrial Fluid Power Systems. Documentation and Instructions. 11 s. 2006

PSK 6709 f/e     Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Käyttöönotto. Design and Procurement of Industrial Fluid Power Systems. Commissioning. 6 s. 2006

PSK 6710 f/e     Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Hankinta-asiakirjat. Design and Procurement of Industrial Fluid Power Systems. Procurement Documents. 2 s. 2006

PSK-Käsikirja 1  Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Design and Procurement of Industrial Fluid Power Systems 1. painos/edition (sisältää standardit PSK 6701...PSK 6710) 2006 

PSK 7201          Teollisuuden koneistot. Vaihteiden ja tuotantokoneiden sekä niiden voiteluaineiden puhtaus. 9 s. 97

PSK 7202 f/e     Teollisuuden voiteluaineet. Ryhmittely, käyttö ja ominaisuudet. 29 s. 2006
Industrial Lubricants. Classification, Applications and Properties. 29 p. 2006

Liite 1 Nimiketekstin hierarkia Appendix 1 Item Text Hierarchy
Liite 2 Teollisuusvoiteluöljyt Appendix 2 Industrial Lubricating Oils
Liite 3 Teollisuusvoitelurasvat Appendix 3 Industrial Lubricating Greases
Liite 4 Ajoneuvovoiteluöljyt Appendix 4 Automotive Lubricating Oils
Liite 5 Ajoneuvovoitelurasvat Appendix 5 Automotive Lubricating Greases

Sivun alkuun

KUNNOSSAPITO

Yleistä

PSK 5709          Kunnonvalvonta. Toiminnan tehokkuuden seuranta ja ohjaus. Tunnusluvut. 3. p. 6 s. 2004

PSK 6201          Kunnossapito. Käsitteet ja määritelmät. 30 s. 2. p. 2003

PSK 6202 f/e     Prosessiteollisuuden kuntokartoitus. Condition Audit In Process Industry. 24 s. 2003

PSK 7501          Prosessiteollisuuden kunnossapidon tunnusluvut. 18 s. 2000

PSK 7502          Logistiikan tunnusluvut. Materiaalitoiminnot. 9 s. 2002

PSK 7901 f/e     Teollisuuden kunnossapito. Palvelusopimus. Maintenance in Industry. Service Agreement. 1 s. 2001

Kunnonvalvonta. Sähköiset menetelmät

PSK 7701 f/e     Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Käsitteet ja määritelmät. Electrical Methods in Condition Monitoring. Rotating Asynchronous Machines. Terms and Definitions. 7s. 2000

PSK 7702          Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Käyttöönottotarkastus ja koneluokat. 3 s. 2001

PSK 7703          Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Mittausmenetelmän valinta. 7 s. 2001

PSK 7704          Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Eristysvastusmittaus. 3 s. 2000

PSK 7705          Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Impedanssimittaukset. 3 s. 2000

PSK 7706          Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Toistoaaltomittaus. 4 s. 2000

PSK 7707          Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Staattorivirran symmetria- ja spektrimittaus. 6 s. 2001

PSK 7708          Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Akselijännitteen ja -virran mittaus. 13 s. 2. p.  2004

PSK 7709          Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Osittaispurkausmittaukset. 6 s. 2001

PSK 7710          Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Magneettivuomittaus. 3 s. 2001

PSK 7711          Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Liitinjännitteen mittaukset. 5 s. 2001

PSK 7712          Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Lämpötilamittaukset. 3 s. 2000

PSK-Käsikirja 5  Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Electrical Methods in Condition Monitoring 3. painos/edition (sis. standardit PSK 7701 ... PSK 7712) 2007

Kunnonvalvonta. Värähtelymittaus

PSK 5701 f/e     Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Käsitteet ja määritelmät. Käytettävät suureet ja mittayksiköt. Vibration measurements in condition monitoring. Terms and definitions. Quantities and units. 5. p. 17 s. 2002

PSK 5702          Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Mittauspaikan valinta ja tunnistaminen. 3. p. 4 s. 2007

PSK 5703 f/e     Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Anturin, liittimen ja kaapelin valinta sekä asennus. 4. p. 10 s. 2006
Vibration Measurement in Condition Monitoring. Selection and Mounting of Sensor, Connectror and Cable. 4th ed. 10 p. 2006

PSK 5704 f/e     Kunnonvalvonta. Värähtelymittaus. Vastaanottotarkastus ja tärinärasitusrajat. Condition Monitoring. Vibration measurement. Acceptance Test and Vibration Severity Limits.  6. p. 9 s. 2002

PSK 5705 f/e     Kunnonvalvonta. Värähtelymittaus. Mittaustoiminnan suunnittelu. Condition Monitoring. Vibration Measurement. Planning of Condition Monitoring. 5. p. 19 s. 2006

PSK 5706          Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Valvontamenetelmät. 3. p. 6 s. 2002

PSK 5707          Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Vianmääritys. 4. p. 20 s. 2004

PSK 5708          Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Rakenteelliset värähtelyominaisuudet. 2. p. 5 s. 2003

PSK 5709          Kunnonvalvonta. Toiminnan tehokkuuden seuranta ja ohjaus. Tunnusluvut. 3. p. 6 s. 2004

PSK 5710          Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Mittalaitteiden tyypit ja valinta. 2. p. 7 s. 2003

PSK 5711          Kunnonvalvonta. Turvallisen käyttöajan ennustaminen. 2. p. 3 s. 96

PSK 5712          Kunnonvalvonta. Putkistovärähtelyn hallinta ja mittaus. 6 s. 97

PSK 5713          Kunnonvalvonta. Värähtelymittaus. Mittausjärjestelmän kalibrointi. 3 s. 98  

PSK 5714          Kunnonvalvonta. Värähtelyvalvonnan huomioon otto konehankinnassa. 4 s. 98

PSK 5715          Kunnonvalvonta, värähtelymittaus. Mittausjärjestelmän toiminnallinen tarkistus. 6 s. 99

PSK 5716          Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Vääntövärähtely. 2 s. 2002

PSK-Käsikirja 3  Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Vibration Measurement in Condition Monitoring
10. painos/edition (sisältää standardit PSK 5701...PSK 5716) 2007 

Sivun alkuun

Takaisin etusivulle